Koszyk

Zadzwoń do nas: 502 823 602

Zadzwoń

Zadzwoń do nas 502 823 602

Social

AMANTADYNA – CURE’EM ALL

AMANTADYNA– czy właśnie rozpoczęte badania w siedmiu ośrodkach w Polsce potwierdza skuteczność amantadyny w walce z covid 19? Czy lek generyczny- czyli bez ochrony patentowej czyli bez giga zysków dla producentów ma szansę zaistnieć na rynku i stać się przeciwwagą dla szczepionek lub alternatywą w wojnie z covid? Dlaczego na rozpoczęcie badań prof. Rejdak czekał rok?

GLOBALNY RYNEK FARMACEUTYCZNY 

1,2 biliona dolarów to wartość globalnej sprzedaży farmaceutyków  w 2019. Co to jest bilion ? Bilion to tysiąc miliardów, miliard to tysiąc milionów czyli bilion to milion milionów- aby uzmysłowić sobie tę wartość wyobraź sobie, że za tę kwotę można kupić 4 x więcej spółek niż jest notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych , można polecieć na Księżyc 8 tysięcy razy… Zaledwie kilka procent tego rynku to szczepionki o wartości ok. 70 miliardów dolarów. Można wyciągnąć wniosek, że firmy właściwie nie zarabiają na szczepionkach. No, cóż Pfizer spodziewa się przychodu ze sprzedaży szczepionki przeciwko Sars Cov 2 w wysokości 15 miliardów dolarów. Ta największa firma farmaceutyczna na świecie w 2019 największe przychody uzyskała dzięki sprzedaży również szczepionki Prevenar 13(przeciwko pneumokokom)- wartość sprzedaży ponad 5 miliardów dolarów( od 2017 roku na liście obowiązkowych szczepień w Polsce). Pfizer osiągnął sprzedaż w okolicach 50 miliardów dolarów- zysk netto to kilkanaście miliardów dolarów w 2019. Krótko mówiąc- sprzedaż Pfizera to trochę mniej niż połowa PKB Polski. Wartość Pfizera(wycena akcji) to ponad 200 milardów dolarów czyli 2 x więcej niż PKB Polski z ta różnicą że Polska produkuje dług a Pfizer zyski. Zyski generuje sprzedaż własnych, opatentowanych produktów-leków. Średnio na badania i rozwój firmy przeznaczają 18% swoich zysków. Koszt wprowadzenia produktu na rynek sięga nawet 2 miliardów dolarów i trwa kilkanaście lat. Ochrona patentowa trwa co prawda 20 lat, ale po uzyskaniu patentu producent ma monopol na sprzedaż swojego produktu przez 10 lat. Po 8 latach inne firmy zyskują dostęp do dokumentacji i po 2 latach kolejnych latach mogą wprowadzić na rynek leki generyczne czyli odpowiedniki orginalnego leku.

PPP Partnerstwo Publiczno – Prywatne

to współpraca pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym w realizacji różnorodnych projektów. W dużym uproszczeniu to dotacje, subwencje, nieoprocentowane pożyczki publicznych pieniędzy do firm prywatnych czyli partycypowanie w kosztach różnorodnych przedsięwzięć- n.p. dotacje dla firm farmaceutycznych na „B+R”- badania i rozwój. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda super- przecież każdy chciałby aby wynaleziono lek na chorobę x czy y, więc dobrze pomagać firmom, które go szukają. Problem polega na tym, że zyski zostają w firmie farmaceutycznej a Państwu pozostaje duma. Warto poczytać o głośnej sprawie ostatnio(ach, ta polityka) Onco ArendiGalaktyka PPP to nie tylko firmy i agencje rządowe ale też banki, organizacje pozarządowe, międzynarodowe stowarzyszenia takie jak GAVI, IMI, WHO, Bank  Światowy itd. kreujące cele ogłaszając projekty. Część z tych organizacji nazywa się wprost Partnerstwem Publiczno-Prywatnym(GAVI, IMI).

30.01.2020 – Pierwsza publiczna kasa na wojnę z covid została uruchomiona w wysokości 10 milionów euro przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 poprzez  specjalne zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu wsparcia badań naukowych nad wirusem COVID-19

06.03.2020 Kwota wzrosła w marcu do 45 milionów euro, zaangażowano PPP w postaci IMI,

Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: Finansowanie kryzysowe z programu „Horyzont 2020” umożliwi naukowcom natychmiastowe podjęcie działań mających na celu powstrzymanie epidemii koronawirusa na kilku frontach jednocześnie. Tak sprawne zaangażowanie się środowiska naukowego daje nadzieję, że już wkrótce uda nam się zbliżyć do powstrzymania wirusa.

Komisja negocjuje obecnie umowy w sprawie przyznania dotacji z beneficjentami. Wybrano 17 projektów w następujących obszarach:

  1. Opracowanie nowych szczepionek. Badania skupią się na opracowaniu szczepionki zapobiegawczej i szczepionki terapeutycznej, stosowanych odpowiednio do profilaktyki i leczenia.
  2. Szybkie badanie w miejscu opieki nad pacjentem. Podjęte zostaną wzmożone działania w celu umożliwienia pracownikom służby zdrowia pierwszego kontaktu przeprowadzania szybszej i bardziej precyzyjnej diagnozy, co z kolei zmniejszy ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.
  3. Nowe sposoby leczenia z zastosowaniem dwutorowego podejścia: po pierwsze, przyspieszenie opracowywania nowych sposobów leczenia (z wykorzystaniem m.in. peptydów terapeutycznych, przeciwciał monoklonalnych i szerokiego spektrum leków przeciwwirusowych), a po drugie, przesiewanie i identyfikacja molekuł mogących działać na niekorzyść wirusa, z zastosowaniem zaawansowanych technik modelowania i obliczeń.
  4. Poprawa epidemiologii i zdrowia publicznego, w tym naszej gotowości i reagowania na ogniska choroby. Projekty te przyczynią się do opracowania lepszych systemów monitorowania w celu skutecznego zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa i jego kontroli, a także do oceny dynamiki społecznej.

MILIARDY NA „WOJNĘ Z COVID”

w kolejnych miesiącach powstaje dziesiątki projektów PPP, drukarki zacinają się od druku pieniędzy , które zaczynają płynąc wartkim nurtem z banków rządowych, agencji unijnych, Banku Europejskiego, Banku Światowego,  do organizacji PPP, agend rządowych, które ogłaszają nabór wniosków o dotacje, granty i kasa płynie do „walczących z covid” firm, naukowców, instytucji, organizacji pozarządowych. Marzec, kwiecień, maj to miesiące „zwrotu przez sztag” również polskich EKSPERTÓW, którzy z tonujących medialną histerię zamieniają się w piewców pandemii…w tle rozpoczyna się wyścig o szczepionkę i lek i o dotacje…

11 marca 2020 ogłoszenie pandemii przez WHO

14 marca 2020 Pfizer podpisał umowę z niemiecką firmą BioNTech, aby wspólnie opracować potencjalną szczepionkę przeciwko koronawirusowi( w BionTech Pfizer zainwestował 300 milionów Euro, Fundacja Gatesów ponad 100( inwestycja we wrześniu 2019 na inny projekt niz szczepionka na koronawirusa). Co ciekawe Bayer ma umowęe o współpracy, Sanofi zainwestował ok 80 milionów euro.

Michał Kautsch analityk inwestycyjny w PFR Ventures (…)Firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne od pierwszych dni pandemii wystartowały w wyścigu o jak najszybsze wynalezienie skutecznej szczepionki oraz leku na COVID-19. Obecnie palmę pierwszeństwa dzierży konsorcjum Pfizer–BioNTech. Największa firma farmaceutyczna świata z ponad 100-letnią historią i przychodami przekraczającymi 58 mld USD (2018) połączyła siły z niemieckim startupem specjalizującym się w opracowywaniu spersonalizowanych terapii onkologicznych. Wcześniej, na początkowym etapie rozwoju, BioNTech otrzymał znaczącą porcję finansowania od Sanofi – innego globalnego gracza branży farmaceutycznej będącej bezpośrednią konkurencją Pfizer. Zaskakiwać może również fakt, bliskiej współpracy BioNTech z takimi podmiotami jak Bayer AG czy Genentech. Każda z tych firm posiada wystarczająco zasobów finansowych i osobowych, aby zrealizować praktycznie każde przedsięwzięcie biotechnologiczne własnymi siłami. Mimo to, od kilku lat, możemy zaobserwować wyraźny trend w rozwoju corporate venturingu (inwestycji korporacji w start-upy). Zamiast wykorzystywać oligopolistyczną strukturę rynku, blokując rozwój potencjalnych konkurentów, globalne koncerny wspomagają młode firmy prężnie rozwijające nowoczesne technologie, umożliwiając im dostęp zarówno do kapitału, jak i zaplecza w postaci czy to logistycznego, czy to doświadczenia rynkowego. We wspomnianym przykładzie konsorcjum pracjącym nad szczepionką przeciwko COVID19, to technologia opracowywana przez BioNTech została wykorzystana do produkcji prototypu szczepionki. Pfizer z kolei, zapewniając zaplecze logistyczno-dystrybucyjne, umożliwi dostęp do finalnego produktu ludziom na całym świecie. Wartym podkreślenia jest fakt, iż wszystkie korporacje wspierające BioNTech na wcześniejszych etapach rozwoju (w tym Sanofi, Bayer AG czy też Genentech), które wciąż pozostają w jego strukturze udziałowej, zapewniły sobie proporcjonalny udział w zyskach płynących z tego przedsięwzięcia, mimo, iż na co dzień mogą rozwijać konkurencyjne projekty.”

 26 marca 2020 w Bazylei zawiązuje sie konsorcjum największych firm farmaceutycznych pod egidą fundacji Billa i Melidy Gates z budżetem 125 milionów dolarów pozyskanych od darczyńców(w tym n.p. Madonna:),deklarujących wymianę zasobów, wiedzy – wszyscy razem przeciwko covid, z komunikatu Novartis: „Dzisiaj Novartis i konsorcjum firm zajmujących się naukami przyrodniczymi ogłosiły ważną współpracę w celu przyspieszenia rozwoju, produkcji i dostarczania szczepionek, diagnostyki i leczenia COVID-19 w odpowiedzi na pandemię. Branża oferuje szereg aktywów, zasobów i wiedzy potrzebnej do zidentyfikowania skutecznych i skalowalnych rozwiązań pandemii, która dotyka miliardy na całym świecie. Wpływ na systemy opieki zdrowotnej, gospodarki i źródła utrzymania jest znaczący, a skuteczna reakcja wymaga bezprecedensowej współpracy między rządem, środowiskiem akademickim, sektorem prywatnym i filantropią.” The Therapeutics Accelerator zbyt wielkiego sukcesu nie odniósł- wydano ponad 90 milionów dolarów na różne badania, w tym starych leków, trochę planowania testów szczepionek mRNA w Afryce i tyle z szumnych deklaracji…

2 kwietnia 2020 Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej* (IŚE) w porozumieniu z państwami członkowskimi ogłosił w związku z walką z epidemią COVID19 nadzwyczajny konkurs projektowy(600 tys. euro- drobiazg, do 2 kwietnia 2020 wydatki na wojnę z covid- dotacje liczono już w miliardach

6 kwietnia 2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza projekt dofinansowania( 200 milionów PLN) Szybka Ścieżka „Koronawirusy” dedykowana rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2,   dla MŚP, dużych oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych),

22 kwietnia 2020 DW informuje o dopuszczeniu do testów na ludziach szczepionki BionTech.

29 kwietnia 2020 Pojawiają się pierwsze wyniki badań klinicznych z użyciem leku Remdesivir(producent Gilead) u chorych na COVID-19. Między 6 lutego 2020 r. a 12 marca 2020 r. 237 pacjentów w dziesięciu szpitalach w Hubei zostało włączonych i losowo przydzielonych do badania: 158 otrzymało remdesiwir a 79 placebo. To badanie opublikowane w Lancet nie wykazało znaczącej różnicy między remdesiwirem a placebo u pacjentów hospitalizowanych .

30 kwietnia 2020 Prof. Rejdak publikuje badanie (…)Niniejszym przedstawiamy badanie …oparte na kwestionariuszu przeprowadzone w celu oceny ciężkości COVID-19 u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (n = 10), chorobą Parkinsona (n = 5) lub zaburzeniami poznawczymi (n = 7). U wszystkich chorych zakażenie SARS-CoV-2 zostało potwierdzone rtPCR wymazów z jamy nosowo-gardłowej. Otrzymywali oni leczenie amantadyną (n = 15) lub memantyną (n = 7) w stałych, zarejestrowanych dawkach. Wszyscy z nich przeszli dwutygodniową kwarantannę od udokumentowanego narażenia i u żadnego z nich nie wystąpiły kliniczne objawy choroby zakaźnej. (…) Powyższe wyniki uzasadniają dalsze badania …

Tego samego dnia prof. Rejdak składa wniosek o kilka milionów pln – grant na dalsze badania nad amantadyną. Nie otrzyma go przez rok…

4 maja 2020 GAVI – czyli PPP- partnerstwo publiczno prywatne  dostaje 300 milionów euro od Komisji Europejskiej na wyszczepienie dzieci w biednych krajach w latach 2021-2025. Suma funduszy , które zamierza przeznaczyć KE na wojnę z covid  zaczyna sie od 1,4 miliarda na testy, a w szczególności na szczepienia  sięga 7,4 miliarda euro o czym informuje KE na evencie współorganizowanym z GAVI, do czerwca 2020 ta kwota urośnie do 15,9 miliarda euro.

15 maja 2020 w USA powstaje kolejne PPP z budżetem 10 miliardów dolarów nazwane Operation Warp Speed, którego celem jest szybkie wyszczepienie Amerykanów

Jak widać w 2 kwartale 2020 finanse szły w stronę wyścigu szczepionkowego, o badaniach nad lekami z wyjątkiem Remdesiviru dopuszczonego do obrotu jako lek na covid raczej zapomniano.

w 3 kwartale zaangażowanie w wojnę z covid np. Fundacji Billa sięgnęło 500 milionów dolarów, w UK wdrożono Operacje Moonshot wartą 100 miliardów funtów(testy, logistyka, aplikacje śledzące kontakty), niemiecki rząd dofinansował BionTech w wysokości 375 milionów Euro itd. Min. Niedzielski nabył Remdesivir za 120 milionów złotych w październiku na kilka dni przed opublikowaniem informacji o braku skuteczności preparatu(najnowsze badania jednak jakąs skuteczność leku potwierdzają)

PO ROKU PANDEMII

10 miliardów PLN. To pieniądze wydane  na leczenie, na zapewnienie gotowości do świadczeń, ale też dodatki do wynagrodzeń czy też środki na wymazywanie i badania diagnostyczne – powiedział 9 marca 2021 Filip Nowak pełniący obowiązki prezesa NFZ.

300 mld zł na walkę z COVID-19 wydaliśmy od początku pandemii , tarcza finansowa i tarcza antykryzysowa to łącznie około 150 mld zł – powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. (Puls Biznesu listopad 2020)

15 miliardów dolarów – takiego przychody spodziewa się Pfizer ze sprzedaży szczepionki przeciwko Sars Cov 2.

 

Kilka milionów PLN to koszt trwających właśnie badań klinicznych nad amantadyną.

Wyniki zostaną opublikowane w kwietniu 2022.

Darmowa wysyłka

Na zamówienia powyżej 200zł z wysyłką InPost

Do 14 dni na zwrot
Bezpieczne płatności online

PayPal / MasterCard / Visa